top of page

โปรแรง แซงล็อกดาวน์


All day special เอาใจทุกสายอาชีพ ไม่ว่าจะนักเรียน นักศึกษา แม่ค้าขายของ online จองห้องไพรเวทคุยงาน ถ่ายรูป live ขายของ ลดสูงสุด 30%

ห้องสำหรับ 2 ท่าน : 400 บาท/วัน จากปกติ 360 บาท/วัน

ห้องสำหรับ 4 ท่าน : 550 บาท/วัน จากปกติ 440 บาท/วัน

ห้องสำหรับ 8 ท่าน : 1,000 บาท/วัน จากปกติ 700 บาท/วัน

ห้องสำหรับ 15 ท่าน : 2,000 บาท/วัน จากปกติ 1,400 บาท/วัน


Comments


bottom of page